Kongrenin amacı, klinik uygulama ve meslekler arası eğitim, araştırma ve ürün geliştirme, sağlık istatistikleri ve yönetimi, eğitim alanlarında  İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF) öğreten veya kullanan profesyonelleri bir araya getirmektir. 

Akademisyenler, STK’lar, resmî kurumlar ve uygulayıcıların katıldığı ICF Türkiye Konferansı – I, 1 Haziran 2022 tarihinde Prof. Dr. Manfred Pretis’in katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Prof. Pretis, ” ICF Planlama ve Değerlendirme Aracı Olarak Kullanmak” konusunu hem teorik ve hem de uygulama zemininde katılımcılarla paylaşmıştır.  

Konferans sırasında bildirilen görüşler ve konferansın ardından alınan geri bildirimlere dayanarak 2023 yılında yeni bir toplantının düzenlenmesinin, hem alanda hizmet veren profesyonellere hem de hizmet alan  bireylere olumlu katkılar sağlayacağı ve politika yapıcılara yol gösterici olacağı düşüncesiyle, ICF Türkiye Kongresi– II, 23-24 Ekim tarihlerinde iki günlük olarak planlanmıştır.  

Kongrenin uluslararası konuşmacıları alandaki ICF çalışmaları ile tanınan aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF danışma kurulu üyeleridir. 

Mevcut kongrenin amacı,  

    • ICF konusunda yapılan çalışmaların paylaşımı, 

    • ICF konusundaki iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, 

    • ICF konusundaki yasal düzenlemelerin paylaşımı, 

    • ICF konusunda yapılacak akademik, politika ve proje çalışmalarına ilham olması. 

ICF eğitimcileri, klinisyenleri, savunucuları ve araştırmacıları, deneyimlerini bu küresel platformda paylaşmaya ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmeye bir kez daha davet ediliyor.

Kongreye kabul edilen özet metin bildiriler, e-kitap formatında yayınlanacak ve kongre web sayfasında erişime açılacaktır.  

Araştırma Konuları

İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF) çerçevesinde yapılan çalışmalar 

Kimler Katılabilir?

Dünyanın dört bir yanından ICF’ye ilgi duyan eğitimcilerin, klinisyenlerin, savunucuların, danışmanların ve araştırmacıların yanı sıra sağlık, sosyal ve eğitim alanlarında politika yapıcıların ve yöneticilerin, istatistikçilerin ve özel gereksinimi olan bireylerin, bakım verenlerin ve STK temsilcilerinin katılımı beklenmektedir.

Kongre Dili

Türkçe, İngilizce, İşaret Dili (Talep edilirse)

Düzenleyen Kurum ve Kuruluşlar

Atılım Üniversitesi, Melek Academy 

Kongremiz çevrimiçi düzenlenecektir.

Kongre uluslararası nitelikte olup doçentlik kriterlerine uygundur. 

Translate »