Kongre Katılım Ücretleri

Katılım Ücreti

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 1 Ekim 2023

Oturumlar: 23-24 Ekim 2023

Bildiri gönderimi Microsoft Conference Management Toolkit (CMT) üzerinden alınacaktır. Ana sayfada yer alan BİLDİRİ GÖNDERİMİ butonu ile sisteme ulaşıp, kayıt olabilir ve bildirinizi gönderebilirsiniz.

Bildiri gönderimi için Türkçe Şablon veya İngilizce Şablonu kullanınız.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Değerli Katılımcımız,
BİLDİRİLER SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR.

* Sözel bildiriler İngilizce veya Türkçe sunulabilir.
Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır,
Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir;

 

Genel İlkeler:

 • Bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Bildiri gönderimi için öncelikle online kayıt formu bilgilerinizi girip ön kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

 • Gönderilen özetler, kongre bilim kurulu tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kongre’ de sunulmasının uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulu tarafından karar verilecektir. 

 • Hakem değerlendirmesi tamamlanan bildiri özetleri ile ilgili karar sistemde tanımlanan bildiri sahibi yazarın e-posta adresine iletilecektir.

 • Bildiri kitabında bildirilerin hem Türkçesi hem de İngilizcesi yayınlanacağı için, bildirilerin “Bildiri Özeti” kısmına TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak yüklenmesi zorunludur.

 • Bildiri özeti Türkçe veya İngilizce olarak düzenlenebilir.

 • Bildiri özetinin kongre kitabında yer alabilmesi için yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

 • Kongre kapsamında orijinal araştırma, uygulama, derleme ve olgu sunumu kabul edilecektir.

 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Kongrenin bilimsel kurulu aynı zamanda hakem görevi üstlenecektir. Bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bildiriler, hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra bildirilerin kabulü, reddi ve gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenmesi olacaktır. Kabul edilen bildiriler kongrede sunulacaktır.

 • Yazarlar bildirilerini sisteme yükledikleri sırada sunum şeklini sözlü olarak tercih edebilirler. Ancak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirme sonucuna göre sunum şekli değişebilir.

 • Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, e-posta aracılığı ile bildirileri sisteme yükleyen yazar ile yapılacaktır.

Bildiri Özet Hazırlama Kuralları

 • Özetin tamamı 350 kelimeyi (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) geçmemelidir.

 • Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.

 • Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.

 • Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi, ORCID numarası) mutlaka belirtilmelidir.

 • Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır.

 • Özet içinde kısaltma kullanılması gerektiğinde, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.

 • Orijinal araştırma bildiri özetleri için “giriş, amaç, gereç yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler”  bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.

 • Olgu sunumu bildiri özetleri için “giriş, amaç, olgu(lar), sonuç ve öneriler” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.

 • Derleme sunumu bildiri özetleri için “giriş, amaç, sonuç ve öneriler” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır

 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

Sözel Bildiri Özellikleri

 • Sözel bildiri ilgili yazar tarafından İngilizce veya Türkçe olarak sunulabilir.

 • Türkçe sözlü sunumların PPT’leri İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

 • Tüm sunumlar kongre programında belirtilen sıraya göre sunulacaktır. 

 • Toplantıda sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.

 •  

 • Sözel bildiri sunum süresi 7 dakika olup; 5 dakika sunuma, 2 dakika tartışmaya ayrılacaktır.

 • Sunumda tüm yazarların isimleri sunumun ilk slaydında yer almalıdır.

 • Sözlü bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir.

 • Sunum için en fazla 12-20 slayt hazırlanması ve tüm slaytlara slayt numarası eklenmesi önerilir.

 •  

 

Translate »