Amaç ve Kapsam  
Amaç, sağlık istatistikleri ve yönetimi, klinik uygulama ve meslekler arası eğitim, araştırma ve ürün geliştirme gibi eğitim alanlarında  İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF) öğreten veya kullanan profesyonelleri bir araya getirmektir. 

Akademisyenler, STK’lar, resmî kurumlar ve uygulayıcıların katıldığı ICF Türkiye Konferansı – I 1 Haziran 2022 tarihinde, Prof. Manfred Pretis ” ICF Planlama ve Değerlendirme Aracı Olarak Kullanmak” konusunu hem teorik ve hem de uygulama zemininde paylaşmıştır.  Konferansta aktif söz alarak bildirdikleri konferans sırasında bildirilen görüşler ve konferansın ardından alınan geri bildirimlere dayanarak 2023 yılında yeniden düzenlenmesinin, hem alandaki hizmet veren profesyonellere hem de hizmet alan  bireylere olumlu katkılar sağlayacağı ve politika yapıcılara yol gösterici olacağı düşüncesiyle, ICF Türkiye Kongresi – II, 23-24 Ekim tarihlerinde iki günlük olarak planlanmıştır.  

Kongrenin uluslararası konuşmacıları alandaki ICF çalışmaları ile tanınan aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF danışma kurulu üyeleridir.

Kongrenin amacı,

  • ICF konusunda yapılan çalışmaların paylaşılması,
  • ICF konusundaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,
  • ICF konusundaki yasal düzenlemelerin paylaşılması,
  • ICF konusunda yapılacak akademik, politika ve proje çalışmalarına ilham olması.

ICF eğitimcileri, klinisyenleri, savunucuları ve araştırmacıları, deneyimlerini bu küresel platformda paylaşmaya bir kez daha davet ediliyoruz.

Araştırma konuları 
İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF) çerçevesinde yapılan çalışmalar 

Kimler Katılabilir 
Dünyanın dört bir yanından ICF’ye ilgi duyan eğitimcilerin, klinisyenlerin, savunucuların, danışmanların ve araştırmacıların yanı sıra sağlık, sosyal ve eğitim alanlarında politika yapıcıların ve yöneticilerin, istatistikçilerin ve özel gereksinimi olan bireyleri ve bakım verenleri ve STK temsilcilerinin katılımı beklenmektedir.

Düzenleyen Kurum ve Kuruluşlar 
Atılım Üniversitesi, Melek Academy 

Kabul edilen tüm bildirilerin özet metinleri, e-kitap (ISBN) formatında kongre web sayfasında yayınlanacaktır.


Konferans Dili

Türkçe, İngilizce, Türk İşaret Dili

Kongre Merkezi

ONLINE ZOOM, Atılım Üniversitesi İncek ANKARA

NOT:      Konferans uluslararası nitelikte olup doçentlik kriterlerine uygundur.

Translate »